Sonda

Kto odwiedza nasz? stron??
 

LogowanieObecnie go?cimy

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 5 goĹ›ci 
Wpisany przez admin2   

ZABAWY I ?WICZENIA Z PI?K?

            Du?a, gumowa pi?ka to najbardziej popularny przyrz?d w ?wiczeniach sportowych, jak i swobodnej zabawie. Wiele ró?norodnych ?wicze? mo?na wykona? z wykorzystaniem pi?ki. Mo?na j? rzuca? i ?apa?, turla?, odbija?, koz?owa?, kopa? ... Systematyczne ?wiczenia z pi?k? pozwalaj? rozwija?: koordynacj? wzrokowo-ruchow?, zdolno?? postrzegania, lateralizacj?, orientacj? w schemacie w?asnego cia?a, ?wiadomo?? przestrzeni i odleg?o?ci. Zabawy z pi?k? przygotowuj? dzieci do gier sportowych, przynosz?c jednocze?nie wiele rado?ci i daj?c pewno?? siebie.

Mama Hani z grupy V przeprowadzi?a cykl zabaw i ?wicze? terapeutycznych. ?wiczenia te wzmacniaj? kr?gos?up, ucz? prawid?owej postawy podczas siedzenia, pozytywnie kszta?tuj? sylwetk? dziecka, odci??aj? kr?gos?up, jednocze?nie anga?uj? do pracy wszystkie mi??nie. Na pi?ce mo?na siedzie?, skaka?, opiera? si?, b?d? po prostu si? po?o?y?. Wspólne  ?wiczenia dostarczy?y dzieciom wiele rado?ci i usmiechu.

p9287302-001

p9287303-001p9287308-001 p9287310-001

 p9287313-001